Начало | Архив на стария сайт | Контакти
 
Kалендар
< Април 2017 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Йорданка Фандъкова
Кмет на Столична община
д-р Тодор Чобанов
Заместник-кмет по направление "Култура, образование, спорт и превенция на зависимости"
Биляна Генова
Директор на Дирекция „Култура”


 
   Уважаеми колеги и партньори,

   Основната ми цел като директор на Дирекция “Култура” ще бъде да работя за постигане на максимално високо ниво на синергия между участниците в процесите на развитие. Дирекцията е институция-медиатор, която води диалог – с творческата гилдия, образователните и религиозните институции, културните оператори, медиите, другите звена на Столична община (отговорни за образованието, хората с увреждания, туризма, архитектурата и градоустройството), Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие към Столичния общински съвет, неправителствени и граждански организации, а също и с Министерството на културата и другите министерства. Моделът на сътрудничество и работа на всички структури, свързани с Дирекция „Култура“ трябва да се основава на общите каузи, споделените ценности и на визията за бъдещето на културния живот в София, развита в Стратегията за развитие на културата в София 2013 – 2023 „София – творческа столица“. Искаме да видим нашия град като привлекателна културна дестинация, като добър за живеене град – древен и космополитен – чиито жители участват активно и като публики, и като творци в богата гама от културни събития. Искаме да видим столицата си като равнопоставен участник в глобалните културни процеси и гостоприемен за творците град. Гордеем се с културното си наследство и искаме да го популяризираме и осмислим в съвременния контекст. Всички тези цели изискват интегрирана културна политика и сътрудничество. Координацията и диалогът между културните институции и организации (вкл. професионалните организации на творци) са път за постигане на целите, стоящи пред всяка една от тях. Благодаря предварително на всички участници в този процес. Разчитам на хората до мен – екип от опитни експерти на дирекцията и им благодаря предварително.

   Творческата общност се нуждае от признание и възможности за изява, а София се нуждае от повече изкуство в градска среда, за да утвърди своя образ на модерен, творчески, отворен град. Програмите на Столична община за финансиране на проекти на културно-творческите индустрии и изкуствата имат за цел както представяне на високо стойностно изкуство, така и стимулиране на конкретни инициативи и развиване на предприемачество и икономически успех в сферата на културата. Основна цел на политиката за култура е въвличане на нови културни участници и особено формиране на интерес, отношение и желание за участие на нови разнообразни публики.

   Мой личен приоритет е диалогът с творческите гилдии и постоянните взаимоотношения с артисти и представители на културните и творческите индустрии. Всички ние, които по един или друг начин вървим до тези, които създават изкуство, имаме трудната задача да работим за увеличаването и образоването на публиките, от които самите ние сме част. Ще помогнем най-много, ако сме създали публики, които имат съзнанието за това, че да си публика е мисия и чест. Че да си публика е възможност – за собствено развитие, за щастие, за себепознаване, за общуване, за познание.

   Можете да се запознаете с концепцията, с която се представих и спечелих конкурса за директор на дирекция „Култура”, проведен от Столична община. Моя отговорност е да работя за приоритетите и задачите, формулирани в нея.

Можете да се запознаете с концепцията тук

Биляна Генова
Директор на Дирекция "Култура"

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:
 • Административно - техническа, организационна, координираща, реализираща, информационна, специализирана в областта на духовната сфера и културата
Дирекция "Култура":
 • Участва във формирането и провеждането на културната политика на Столична община.
 • Изготвя Културния календар на Столична община, летния културен отдих, фестивали и прегледи, включително с международно участие, както и прояви с национални институции, творчески съюзи, районни администрации и др.
 • Участва в организацията на официалните събития от Културния календар на Столична община.
 • Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на Културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на Общинските културни институти.
 • Администрира и координира дейностите, свързани с работата на Столична програма „Култура”.
 • Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на различните културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.
 • Координира и популяризира дейността на Общинските културни институти – театри, галерии, културни домове.
 • Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.
 • Води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.
 • Осъществява взаимодействие с ръководствата на Народните читалища на територията на Столична община.Биляна Генова
Директор на Дирекция "Култура"
Тел.: 02 988 20 08
Факс: 02 986 20 99
biliana_genova@abv.bg
Приемно време: петък от 9.00 ч. до 11.00 ч.Ангел Иванов
Главен експерт
Тел.: 02 987 21 79
e-mail:angiva@abv.bg

Биляна Балева
Юрисконсулт
Тел.: 02 987 28 27
e-mail:bilianabaleva@gmail.com

Кирил Илиевски
Главен Експерт
Тел.: 02 988 13 75
kilievski@gmail.com

Надя Христова
Главен експерт
Тел.: 02 987 06 39
e-mail: nhristova56@abv.bg

Кристина Белчева
Главен експерт
Тел: 02 987 06 39
e-mail: kbelcheva@abv.bg

Нели Горанова
Главен експерт
Тел.: 02 986 22 78
e-mail: neli_gor@abv.bg

Ивана Пасева
Главен експерт
Тел.: 02 986 22 78
e-mail:ivana_art@abv.bg

Ирина Занева
Старши експерт
Тел.: 02 987 78 94
e-mail: zaneva2002@yahoo.com

Анна Донева
Главен експерт
Тел.: 02 987 48 92
e-mail: anna_doneva@abv.bg

Мария Томова
Главен експерт
Тел.: 02 987 21 79
e-mail: m_g_t@mail.bg

Надежда Семова
Старши експерт
Тел.: 02 987 78 94
e-mail: nadejda.semova@gmail.com

Ирина Михайлова
Старши експерт
Тел.: 02 987 48 92
e-mail: mihaylova_irina@abv.bg

Райна Божкова
Старши експерт
Тел.: 02 987 78 94
e-mail: rraikova@yahoo.com

Красимира Лулова
Младши експерт
Тел.: 02 988 20 08
e-mail: k.metanova@abv.bg

Нели Йовчева
Деловодител-куриер
Тел.: 02 987 33 13

Милена Ананиева
Старши експерт
Тел.: 02 987 28 27, факс 986 20 99
E-mail:milena_ananieva@abv.bg

Елеонора Семова
Главен счетоводител
Тел.: 02 987 01 12
Тел/Факс: 988 36 50

Даниела Петрова
Старши счетоводител
Тел.: 02 987 01 12
Тел/Факс: 988 36 50

Стефка Пиринска
Касиер
Тел.: 02 987 25 94Дирекция „Култура”

София 1000
пл. „Славейков” №4, ет.4
тел.: 02 988 20 08
факс: 02 986 20 99
e-mail: dko_so@mail.bg
Конкурси и Обяви
06.04.2017 - 20.05.2017
НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”  »

31.03.2017 - 09.05.2017
ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г. за Програма 7 „Външна и вътрешна мобилност”  »

22.03.2017 - 12.06.2017
Резултати от шестото издание на Националния конкурс за детска авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”  »

    виж всички »

 
. .