Начало | Архив на стария сайт | Контакти
 
Kалендар
< Април 2017 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30СТРАТЕГИЯ „СОФИЯ – ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА КИНОТО” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

   На 15 март 2017 г. в зала "МАТИ" на НДК беше представен проект на Стратегията „Творчески град на киното”, 2017–2027. В представянето участваха г-жа Йорданка Фандъкова - кмет на София, доц.д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на София, д-р Диана Андреева – Фондация „Обсерватория по икономика на културата”, доц.д-р Биляна Томова – Фондация „Обсерватория по икономика на културата”, Мира Сталева – заместник-директор на "София Филм Фест". СТРАТЕГИЯТА „СОФИЯ – ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА КИНОТО” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА вижте тук


КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2017 г.
приет с Решение №128 на Столичен общински съвет от 23.02.2017 г.ПРОСТРАНСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД СОФИЯ


Целите, приоритетите и организацията на Календара за 2017 г. са публикувани на
https://kultura.sofia.bg/calendar/section-5-celi_prioriteti_i_org.html

Документите за кандидатстване са публикувани на
https://kultura.sofia.bg/calendar/section-6-formulyari_za_kandidat.html

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОСТАМЕНТИТЕ В „ГАЛЕРИИ НА ОТКРИТО” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 2017 г./


ИЗСЛЕДВАНЕ „СОФИЯ – ГРАД НА ТВОРЧЕСКАТА ИКОНОМИКА“

Изследването беше представено през месец април от д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Диана Андреева, ръководител на Обсерватория по икономика на културата.

   Данните показват, че София запазва мястото си на национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции – показват нарастване и положителна динамика за периода 2008 – 2013 г. Така например, всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези резултати разкриват един сектор много по-устойчив на икономическата криза от голяма част от секторите в българската икономика, сектор който продължава да дава оптимистични цифри, важни за цялостното градско развитие и икономиката на София и основание да наречем София – град на творческата икономика.

   Културните и творчески индустрии заемат 8% дял в икономиката на града и са на четвърто място сред секторите в икономическото развитие, каза на представянето на изследването д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община. Над 9% от заетите са в тази сфера. София се нарежда сред първите 10 столици в Европейския съюз по отношение на дела на културните и творчески индустрии в икономиката на града.

   София получи титлата творчески град на киното на ЮНЕСКО през 2014 г. Филмовата индустрия е сред водещите заедно с дизайна, културните и творчески индустрии и софтуерните игри.

   Изследването „София – град на творческата икономика“ е резултат от съвместен проект на Столична община и Обсерватория по икономика на културата. Изследването и резултатите, които показват сериозен икономически растеж на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, са и основа за подготвяната в момента Национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, каза Диана Андреева.

Презентация на изследването „София – град на творческата икономика“ вижте тук


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА В СОФИЯ 2013-2023 вижте тукКРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА /за периода 1 юли 2015 г. – 1 юли 2016 г./ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОСТАМЕНТИТЕ В „ГАЛЕРИИ НА ОТКРИТО” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 2016 г.КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2016 г.

приет с Решение №184 на Столичен общински съвет от 25.02.2016 г.

С Решение № 515 от 23.07.2015 г. на Столичен общински съвет бяха приети целите, принципите, приоритетите и критериите за оценка на Календара на културните събития на Столична община за 2016 година, както и формулярите за заявяване на събития за включване. Организаторите на културни събития могат да подават предложения до 30 ноември 2015 г., включително.

• Календар на културните събития на столична община за 2016 г. – Цели, принципи, приоритети, критерии за оценка вижте тук

• Приложение 1 – Формуляр за заявяване на събитие за включване в раздели «Стратегически събития» и «Значими събития» в Календара на културните събития на столична община за 2016 г. свалете от тук

• Приложение 2 – Формуляр за бюджет на събитие, заявено за включване в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ в Календара на културните събития на столична община за 2016 г. свалете от тук

• Приложение 3 – Таблица с критерии за оценка по допустимост на събития, заявени за включване в Календара на културните събития на столична община за 2016 г. свалете от тук

• Приложение 4 – Формуляр за заявяване на събитие за включване в «Събития на столичните райони» в Календара на културните събития на столична община за 2016 г.свалете от тук


• Приложение 5 – Формуляр за бюджет на събитие, заявено за включване в «Събития на столичните райони» в Календара на културните събития на столична община за 2016 г. свалете от тук


• Приложение 6 – Таблица с критерии за оценка на събитие, заявено за включване в раздели „Стратегически събития“ и „Значими събития“ в Календара на културните събития на Столична община за 2016 г. свалете от тук


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2016 г.


Съгласно Решение №598 от 23.07.2015 г. на Столичен общински съвет, Столична община, чрез Дирекция „Култура, ще обявяви сесия на Столична програма „Култура” за 2016 г., от 19 октомври до 17 ноември 2015 г., включително.

Проектните предложения се подават приоритетно по електронен път, като е оставена и възможността за подаване на хартиен носител в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала. Няма да се приемат документи изпратени по пощата, на имейл или чрез куриер.

Проектните предложения по Столична програма „Култура”, които се подават в деловодството на Дирекция „Култура” на хартиен носител, трябва да бъдат в един екземпляр, комплектован с всички изискващи се документи. Документите се подават в запечатан плик с приложен опис на документите вътре, подписан от вносителя. Изискуемите документи и формуляри се представят задължително и на електронен носител /1 брой/. Всички документи с подпис и печат, /включително Формуляр за бюджет/ трябва да са във формат pdf., като всеки документ следва да е сканиран в отделен файл. Формулярът за проект трябва да е в текстови формат. На пликовете се изписва:


• Името на кандидатстващата организация
• Номер от регистъра на Столична програма „Култура”
• Името на проекта
• Име и номер на Направлението и Програмата, по които се кандидатства

Актуалните документи и формуляри за Столична програма „Култура” – 2016 г. са публикувани на https://kultura.sofia.bg/section-5-dokumenti_i_formulyari.html


П Р А В И Л А за работата на Филмовата комисия към Столична община,
във връзка с Решение №51/12.02.2015 г. на Столичния общински съвет• ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - ФОРМУЛЯР за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите т.19 и /или т.19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичен общински съвет изтеглете от тук

• ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - ДЕКЛАРАЦИЯ във връзка със задължителните процедури за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите по т.19 и /или т.19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община на филмови продукции, във връзка с Решение № 51/12.02.2015г. на Столичния общински съвет изтеглете от тукЗаявление по чл. 23, ал.3 от Наредба № 1 за Обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община можете да свалите от тук


КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 2015 г.


ГАЛЕРИИ НА ОТКРИТО - ИЗЛОЖБИ


Предложения за включване на събития в Календара на културните събития на Столична община за 2015 г. ще се приемат и на 1 декември, понеделник, в деловодството на Дирекция „Култура”, от 9.00 ч. до 16.00 ч.

Календар на културните събития на Столична община за 2015 г.: Мисия, цели, принципи, приоритети, критерии за оценка, приети с Решение №736/06.11.2014 г. на Столичен общински съвет вижте тук

Формуляр за кандидатстване за включване на събитие в Календара на културните събития на Столична община свалете от тук

План-сметка за реализация на събитие, част от Календара на културните събития на Столична община за 2015 г. свалете от тук

План-сметка за реализацията на събитие, част от Календара на културните събития на Столична община за 2015 г., по Програма "Събития на столичните райони" свалете от тук

Въпросник за кандидатстване за събития, финансирани в Раздел „Събития на столичните райони”, част от Календа на културните събития на Столична община за 2015г. свалете от тук


ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОСТАМЕНТИТЕ В „ГАЛЕРИИ НА ОТКРИТО” НА СТОЛИЧНА ОБЩИНАКонкурс за създаване на обемно-пространствено решение за "ГРАДСКА СКУЛПТУРНА КОМПОЗИЦИЯ АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

Конкурсната програма изтеглете от тук

Приложение към конкурсната програма изтеглете тук

НАГРАДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

СТАТУТ на наградите на Столична община
за ярки постижения в областта на културатаРешение №500/24.07.2008 г. на Столичен общински съвет
за изменение на Статута на наградите на Столична община
за ярки постижения в областта на културата

РЕШЕНИЕ №210/23.04.2015 г. на Столичен общински съвет
за приемане на промяна на Статута на Наградите на Столична община
за ярки постижения в областта на културата

РЕШЕНИЕ №326/28.05.2015 г. на Столичен общински съвет
за изменение на Статута на наградите на Столична община
за ярки постижения в областта на културата

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, ЗА ПЕРИОДА 1.07.2014 г. - 1.07.2015 г.


НАГРАДИ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗА ЯРКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА - ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - АРХИВ 2014г.

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА - АРХИВ 2007-2013г.

ПРОГРАМА "АПЛИКАЦИОННИ ФОРМИ" - АРХИВ

130 години София - Столица на България - АРХИВ


Конкурси и Обяви
06.04.2017 - 20.05.2017
НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”  »

31.03.2017 - 09.05.2017
ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г. за Програма 7 „Външна и вътрешна мобилност”  »

22.03.2017 - 12.06.2017
Резултати от шестото издание на Националния конкурс за детска авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”  »

    виж всички »

 
. .