Начало | Архив на стария сайт | Контакти
 
Kалендар
< Март 2017 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" - 2015г.


Срок за подаване на проекти: 6 януари – 6 февруари 2015 г.


Съдържателен обхват, направления, документи и формуляри за кандидатстване по Столична програма „Култура” можете да намерите на sofia.auslugi.com/unit/culture/home.aws


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" - 2014г.


Проектите, утвърдени с Решение № 278/28.04.2014 г. от Столичния общински съвет за финансиране по Столична програма "Култура" през 2014 г., можете да видите тук.Списък на кандидатите, чиито проектни предложени са одобрени от Творческия съвет за подаване на допълнително изискуемите документи, съгласно чл. 29, ал.5 и ал.6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук.


Изискуемите документи за Програми 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 са:


  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община;
  3. Банков документ за доказване наличието на минимум 20% собствен принос към проекта;
  4. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
  5. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.
Изискуемите документи за Програма 6 са:


  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община, издадено през настоящата календарна година;
  3. За доказване наличието на минимум 10% собствен принос към проекта:
  - банков документ или
  - копия от трудови/граждански договори с лица във връзка с изпълнението на проекта или
  - доказателства за наличието на активи, собствени/наети, необходими за изпълнението на проекта
  4. Финансиране от други източници /ако има такива/;
  5. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
  6. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
  7. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
  8. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
  9. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
  10. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
  11. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
  12. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите
  13. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.

Документите се подават в срок до 12.00 ч. на 22.04.2014 г., в Дирекция „Култура”, пл.„Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.


СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2014 г. ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА":


Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9


Резултатите от Комисията за оценка на допустимостта на проектните предложения по Столична програма „Култура” – 2014 г. ще бъдат публикувани на 25 март, вторник, след 19.00 часа.


От 24 до 28 февруари, от 11.00 ч. до 16.00 ч., в Дирекция „Култура” /пл. „Славейков” №4, ет.4/ ще се проведат ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по процедурата за кандидатстване по Столична програма „Култура” през 2014 г.


Срок за подаване на проекти: 10 февруари – 12 март 2014 г.

    Проектните предложения се приемат в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала, от Надежда Семова и Ирина Занева.
    Предложенията се подават в запечатан плик с опис на документите вътре, подписан от вносителя, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител, комплектовани с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Допълнително се прилагат шест екземпляра в шест плика от Формуляр за проект и Формуляр за бюджет.
    На пликовете се изписва: Името на кандидатстващата организация; Името на проекта; Име и номер на направлението и програмата, по които се кандидатства; Номер от регистъра на Столична програма „Култура”.


Телефон за връзка: 02/ 987 78 94, 02/ 987 48 92,
e-mail: nadejda.semova@gmail.com

• Правилата за работата на Столична програма "Култура" вижте тук.
• Приоритети, направления и програми за 2014 г. вижте тук.
• Заявление за кандидатстване свалете от тук.


• Бланка „Формуляр за проект”, свалете както следва:

   - Направление 1: “Творческа София” тук.
   - Направление 2: “Културно наследство”, Програма: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“ тук.
   - Направление 3: “Културни диалози”, Програма “Външна и вътрешна мобилност” тук.
   - Направление 3: “Културни диалози”, Програма: „Културни партньорства и копродукции“ тук.
   - Направление 4: “Култура на общността”, Програма “Активно участие” тук.


• Бланка „Формуляр за бюджет" свалете от тук.
• Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация свалете от тук.
• Декларация за уреждане на авторски и сродни права свалете от тук.Архив на Столична програма "Култура" за 2009 - 2013г. можете да видите тук.
Конкурси и Обяви
22.03.2017 - 12.06.2017
Резултати от шестото издание на Националния конкурс за детска авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”  »

13.01.2017 - 31.03.2017
„Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“ – кампания на ИЕФЕМ – БАН за създаване на постоянен Образователен център на Националния етнографски музей  »

    виж всички »

 
. .