Начало | Архив на стария сайт | Контакти
 
Kалендар
< Април 2017 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ:
  • Административно - техническа, организационна, координираща, реализираща, информационна, специализирана в областта на духовната сфера и културата
Дирекция "Култура":
  • Участва във формирането и провеждането на културната политика на Столична община.
  • Изготвя Културния календар на Столична община, летния културен отдих, фестивали и прегледи, включително с международно участие, както и прояви с национални институции, творчески съюзи, районни администрации и др.
  • Участва в организацията на официалните събития от Културния календар на Столична община.
  • Проучва, анализира и изготвя експертни оценки, предлага идеи и решения, свързани с изяви в различни културни области, на дейността на Културно-информационните центрове на българите в чужбина и художествено-творческата дейност на Общинските културни институти.
  • Изготвя справки, становища и експертни оценки по проблемите на културата, съгласува планове за дейността на различните културни институти – театри, галерии, културни домове и приема отчети за дейността им.
  • Координира и популяризира дейността на Общинските културни институти – театри, галерии, културни домове.
  • Подготвя необходимите документи за вписване в Регистъра на местните поделения на признатите в Република България вероизповедания.
  • Води регистъра на Столична община за местните поделения на официално признатите в Република България вероизповедания.
  • Осъществява взаимодействие с ръководствата на Народните читалища на територията на Столична община.Галина Бежанска
Директор
Тел.: 988 20 08
Факс: 986 20 99
bejanska_galina@abv.bg

Кирил Илиевски
Главен Експерт
Тел.: 988 13 75
kilievski@gmail.com

Цветелина Николова
Юрисконсулт
Тел.: 981 64 26
cvet.nikolova7@gmail.com

Надя Христова
Главен експерт „Читалища и фестивали”
Тел.: 987 06 39
e-mail: nhristova56@abv.bg

Кристина Белчева
Главен експерт „Външни прояви”
Тел: 987 06 39
e-mail: kbelcheva@abv.bg

Нели Горанова
Главен експерт „Театри”
Тел.: 986 22 78
e-mail: neli_gor@abv.bg

Ивана Пасева
Главен експерт „Художествени галерии”
Тел.: 986 22 78
e-mail:ivana_art@abv.bg

Надежда Иванова
Главен експерт „Духовна сфера”
Тел.: 988 13 75

Ангел Иванов
Главен експерт „Финанси”
Тел.: 987 21 79
e-mail:angiva@abv.bg

Михаил Конярски
Главен експерт
Тел.: 987 28 27

Ирина Занева
Старши експерт
Тел.: 987 78 94
e-mail: zaneva2002@yahoo.com

Надежда Семова
Старши експерт
Тел.: 987 78 94
e-mail: nadejda.semova@gmail.com

Ирина Михайлова
Главен специалист
Тел.: 987 48 92
e-mail: mihaylova_irina@abv.bg

Райна Божкова
Старши експерт
Тел.: 987 48 92
e-mail: rraikova@yahoo.com

Мария Томова
Главен експерт
Тел.: 987 21 79
e-mail:m_g_t@mail.bg

Нели Йовчева
Деловодител-куриер
Тел.: 987 33 13

Милена Ананиева
Главен специалист "Технически сътрудник"
Тел.: 988 20 08, факс 986 20 99
E-mail:milena_ananieva@abv.bg

Наталия Идакиева
Главен специалист
Тел.: 987 28 27.
e-mail:kultura1@mail.bg

Елеонора Семова
Главен счетоводител
Тел.: 987 01 12
Тел/Факс: 988 36 50

Даниела Петрова
Старши счетоводител
Тел.: 987 01 12
Тел/Факс: 988 36 50

Стефка Пиринска
Касиер
Тел.: 987 25 94Дирекция „Култура”

София 1000
пл. „Славейков” №4, ет.4
тел.: 988 20 08
937 75 23
980 66 88 / в.464
Факс: 986 20 99
e-mail: dko_so@mail.bg
Конкурси и Обяви
06.04.2017 - 20.05.2017
НАЦИОНАЛEН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”  »

31.03.2017 - 09.05.2017
ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 г. за Програма 7 „Външна и вътрешна мобилност”  »

22.03.2017 - 12.06.2017
Резултати от шестото издание на Националния конкурс за детска авторска приказка „Ще ти разкажа приказка”  »

    виж всички »

 
. .