“Стихотворение на седмицата”

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ* * *

Докле е младост, златно слънце грей,
сърцето златни блянове лелей.
Докле е младост, леко път се ходи
и леки са световните несгоди.
Докле е младост, всичко е шега;
не хвърля сянка на сърце тъга:
дори тъгата извор е на радост –
докле е младост, ах, докле е младост!
“Стихотворение на седмицата” е инициатива на Министерство на културата, която стартира в партньорство със Столична община, Народна библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, Българско национално радио, Българска национална телевизия и културното приложение на вестник “Дневен Труд”.
Инициативата е част от програма „Четяща България” и е свързана с подписания на 13 декември 2006 г. в НДК от министъра на културата проф. Стефан Данаилов, вицепремиера и министър на образованието и науката Даниел Вълчев и представители на печатни и електронни медии Меморандум за изработване на съгласувана информационна политика за популяризиране на книгата и четенето.
Всяка седмица в Интернет - страниците на Министерство на културата, Столична община и на Дирекция „Култура и образование” на СО, ще се публикува стихотворение на изявен български поет.
Първото стихотворение e “Майка ми” на патриарха на българската литература Иван Вазов – една от най-емоционалните и въздействащи негови творби. Инициативата ще продължи с “Ключето” на Валери Петров, “Моята молитва” на Христо Ботев, “Утринен тоалет” на Станка Пенчева, “Аз искам да те помня все така…” на Димчо Дебелянов, “Беласица” на Петър Караангов, “Две хубави очи” на Пейо К. Яворов, “Сергиите” на Екатерина Йосифова, “Сгъстена тишина” на Дора Габе, “За русите жени” на Георги Господинов и “Стихии” на Елисавета Багряна.
Всяко едно от стихотворенията на седмицата ще звучи по БНР и по БНТ, като идеята е те да бъдат изпълнени и записани от млади актьори.
Стихотворението на седмицата ще бъде отпечатвано и в културното приложение в неделния брой на в. “Дневен Труд”.
“Стихотворението на седмицата” да бъде популяризирано по подходящ начин и в софийското метро.
Целта на инициативата е да насърчи интереса към четенето и към българската книга.