Столична библиотека

Културна програма

Столична библиотека е най-големият културен институт в Столична община и през 2003 г. отпразнува 75-тата годишнина от своето създаване.
Фондът на библиотеката и нейните филиали в “Люлин” и “Сердика” включва над 950 000 библиотечни документа – книги, периодика, звукозаписи, картографски и графични издания.

Адрес:

1000 София
пл. Славейков 4
тел.: (02) 986-21-69
(02) 980-66-88
факс: (02) 988-22-36

Web page: www.libsofia.bg
e-mail: libsofdir@libsofia.bg