Общински културни институти

Домовете на културата са многофункционални културни институти, които представляват своеобразни центрове на софийските райони, в които се намират.
В тях се помещават голям брой извънкласни школи и кръжоци за деца и тийнейджъри, както и клубове по интереси, професионални и аматьорски театрални и музикални формации и различни художествени галерии.
В салоните им се организират разнообразни представления и концерти, а в обредните зали се провеждат бракосъчетания.