СПИСЪЦИПодадени молби и възможности за прием на деца в детските градини за учебната 2007/2008 година

Данните са обработени по детски градини и районни администрации.
Списъците включват всички подадени и регистрирани с вх. № през 2006 г. и към 31.05. 2007 г. молби за прием през учебната 2007/2008 година.
Списъците на приетите деца се обявяват на видно място в детските градини в срок до 10 юни 2007 г. В срок до 15 юни 2007 г. родителите /настойниците/ на приетите деца трябва да потвърдят с писмена декларация постъпването на детето в съответната детска градина. В периода от 15 до 30 юни, районните администрации обработват подадените списъци за прием от детските заведения.


(за да се видят списъците е необходим инсталиран Excel)
Район "СРЕДЕЦ"
Район "КРАСНО СЕЛО"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
Район "ОБОРИЩЕ"
Район "СЕРДИКА"
Район "ПОДУЯНЕ"
Район "СЛАТИНА"
Район "ИЗГРЕВ"
Район "ЛОЗЕНЕЦ"
Район "ТРИАДИЦА"
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
Район "ИЛИНДЕН"
Район "НАДЕЖДА"
Район "ИСКЪР"
Район "МЛАДОСТ"
Район "СТРУДЕНТСКИ"
Район "ВИТОША"
Район "ОВЧА КУПЕЛ"
Район "ЛЮЛИН"
Район "ВРЪБНИЦА"
Район "НОВИ ИСКЪР"
Район "КРЕМИКОВЦИ"
Район "ПАНЧАРЕВО"
Район "БАНКЯ"