Дирекция „Култура и образование” търси да назначи счетоводител по 66ПМС.

Моля изпратете ваша автобиография на e-mail bejanska_galina@abv.bg или на факс 986 20 99.
Публикувано на 13.02.2007 г.

Културен календар 2007 г.

Отдел “Култура” изказва благодарност на всички районни администрации, сдружения и читалища от София, които се отзоваха и представиха своите апликационни форми с предложения за подкрепа на културни изяви. Чрез тях се обогати значително културния календар на града. Очакваме вашите предложения - повече информация и форма за кандидатстване в проекта...